Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -verkkokurssi 5 op

26.1.-30.4.2022

Kurssin yleisesittely

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat ja opettajaksi opiskelevat.

 

Kurssin toteutus: Kurssi aukeaa 26.1. ja sulkeutuu 30.4.2022. Kurssi sopii hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäväksi, koska kurssia voi suorittaa omaan tahtiin joustavasti MOOC-oppimisympäristössä ja tehtäviä voi palauttaa aina viimeiseen ilmoitettuun päivään saakka.  Kurssi on maksuton. 

 

Kurssikuvaus: Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa MOOC-verkkokurssi johdattaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä. 

Kurssin sisältö:

 • oppimaan oppiminen ja kasvunajattelumalli

 • kehittävä palaute ja pedagoginen dokumentointi

 • varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijät ja niitä kuvaavat indikaattorit

 • lapsen osallisuuden osatekijät

 • lapsen oikeus osallisuuteen: Käytännön vuorovaikutus päiväkodin arjessa

 • oppimisympäristöjen arviointi lapsen osallisuuden näkökulmasta

 • osallistava pedagoginen johtajuus

 • arvioinnin osa-alue: Ilmaisun monet muodot

 • innostava ja osallistava oppiminen - lapsi tutkijana

 • lapsen kielen kehitystä tukeva arviointi

 • kasvan, liikun ja kehityn – lapsen oppimista tukevan oppimisympäristön arviointi

Kurssin tavoitteet: 

 

Kurssin suoritettuaan osallistuja ymmärtää:

 • tutkimusperustaisen arviointikäytänteiden kehittämisen omassa työssään

 • arvioinnin monipuoliset käytänteet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa

 • reflektiivisen arviointiosaamisen suunnitelmallisen kehittämisen osana varhaiskasvatuksen opettajan työtä ja pedagogista johtamista

 • vertaisoppimisen merkityksen arviointiosaamisen kehittymiselle


Kurssin suorittaminen: Kolme vertaisverkkokeskustelua, kolme tehtävää ja kurssimateriaaliin tutustuminen. ​Kurssin arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kouluttajat: Inkeri Ruokonen, Marja Tamm, Mirjam Kalland, Jyrki Reunamo, Jenni Vartiainen ja Jonna Kangas


Lisätietoja: Marja Tamm ja Inkeri Ruokonen

Ilmoittautuminen: