Asset 4_edited.png

Arviointi oppimisen tukena ja osaamisen vahvistajana.

Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
-verkkokurssi 
KEVÄT 2022
Tervetuloa mukaan kurssille!

KURSSIn yleisesittely

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat

 

Kurssin toteutus: joustava verkkokurssi MOOC-alustalla 26.1.–30.4.2022


Kurssikuvaus: Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa MOOC-verkkokurssi johdattaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan ja -käytänteitään. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä. Kurssi sopii hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäväksi, koska kurssia voi suorittaa omaan tahtiin ja tehtäviä voi palauttaa aina 30.4.2022 saakka. Kurssille voi ilmoittautua kurssin ollessa avoinna.

Kurssin suorittaminen: Kolme vertaisverkkokeskustelua, kolme tehtävää, kurssimateriaaliin tutustuminen 

KURSSIN aikataulu ja rakenne:

Alla oleva aikataulu on suositusaikataulu, joka kuvaa kurssien eri osioiden avautumispäivät sekä tehtävien suositellut palautusaikataulut. Osallistujat voivat kuitenkin suorittaa kurssia joustavasti oman aikataulunsa mukaan ja tehdä ja palauttaa kaikkia suorituksia aina 30.4. saakka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSSIN TAVOITTEEt

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana

Kurssin sisältö

 

 • johdatus arvioinnin teorioihin

 • kasvun ajattelumalli arvioinnissa

 • oppimaan oppiminen ja arviointi

 • ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla

 • arviointi oppimisen tukena

 • itse- ja vertaisarviointi

 • portfoliot arvioinnissa

 • digitaalinen arviointi

kurssikirjallisuus

 

2021_UUSIKurssiaikataulu_Arviointi_pedag
 
 
Tulossa myöhemmin

Kouluttajat

marja tamm

Päivi atjonen

sari harmoinen

susanna kaitera

tarja tuomainen

 

Ikoni - opettaja.png

LISÄTIETOJA

marja tamm

Projektipäällikkö

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

 

Melina Lukkarinen

Projektisuunnittelija

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO