Arviointi pedagogisena työvälineenä perusopetuksessa -verkkokurssi, 5 op
26.1.-30.4.2022

Kurssin yleisesittely

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat ja opettajaopiskelijat. 

 

Kurssin toteutus: Kurssi aukeaa 26.1. ja sulkeutuu 30.4.2022. Kurssi sopii hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäväksi, koska kurssia voi suorittaa omaan tahtiin joustavasti MOOC-oppimisympäristössä ja tehtäviä voi palauttaa aina viimeiseen ilmoitettuun päivään saakka. Kurssi on maksuton. 

 

Kurssikuvaus: Arviointi pedagogisena työvälineenä perusopetuksessa -verkkokurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan ja -käytänteitään. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä. 

Kurssin sisältö:

 • ​johdatus arvioinnin teorioihin

 • kasvun ajattelumalli arvioinnissa

 • oppimaan oppiminen ja arviointi

 • ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla

 • arviointi oppimisen tukena

 • itse- ja vertaisarviointi

 • portfoliot arvioinnissa

 • digitaalinen arviointi

Kurssin tavoitteet: 

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana


Kurssin suorittaminen: Kolme vertaisverkkokeskustelua, kolme tehtävää ja kurssimateriaaliin tutustuminen. ​Kurssin arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kouluttajat: Marja Tamm, Päivi Atjonen, Sari Harmoinen, Susanna Kaitera ja Tarja Tuomainen.


Lisätietoja: Marja Tamm 

Ilmoittautuminen: