COURSES, SEMINARS AND EVENTS

The KAARO network organises courses supporting assessment literacy around Finland. You are welcome to join our courses and seminars.

The KAARO network arranges assessment events, national and local seminars as well as other events related to the themes of assessment and assessment literacy around Finland. All KAARO sites actively organise events in their region. 

We design research-based basic and continuing education courses for teachers. The KAARO network organises continuing education around Finland and plays a role in the development of basic teacher training courses in universities. 

 

Follow our events on our website or on social media or subscribe to receive our newsletter in your inbox.

 

Welcome to join us. 

Ikoni - ABC.png

Kurssi on verkossa tapahtuvaa oppimista, joka tarjoaa tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle perusopetuksen ja lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita.

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOCkurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamista ja -käytänteitä. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä.

KURSSIN TAVOITTEENA:

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana

Kurssin keskeisinä sisältöinä: johdatus arvioinnin teorioihin, kasvun ajattelumalli arvioinnissa, oppimaan oppiminen ja arviointi, ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla, arviointi oppimisen tukena, itse- ja vertaisarviointi, portfoliot

Kurssi aukeaa 1.2.2021

Tapahtumat ja koulutukset

 • Arviointi ja vuorovaikutus opetuksessa ja oppimisessa
  Tue, Apr 27
  Linkki lähetetään ilmoittautuneille
  Apr 27, 10:00 AM – 4:00 PM
  Linkki lähetetään ilmoittautuneille
  Arviointi ja vuorovaikutus opetuksessa ja oppimisessa -seminaari järjestetään 27.4.2021.
  Share
 • Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC - perusopetuksen opettajille, kevät 2021
  Kurssi on auki 1.2.-15.6.2021
  Osallistu mukaan verkossa
  Kurssi on auki 1.2.-15.6.2021
  Osallistu mukaan verkossa
  Tule mukaan: https://www.kaaro.fi/arviointi-pedagogisena-tyovalineena
  Share
 • Opettajien arviointiosaamisen kehittäminen, Osa 3: Arvioinnin vaihtoehtoiset menetelmät & Hyvä summatiivinen arviointi
  Time is TBD
  Location is TBD
  Time is TBD
  Location is TBD
  Katso koulutuksen sisällöt. Koulutus on osa neliosaista KAARO Itä-Suomen järjestämää opettajien arviointiosaamisen koulutusta.
  Share
 • Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC - lukion opettajille, kevät 2021
  Kurssi on auki 1.2.-30.4.2021
  Osallistu mukaan verkossa
  Kurssi on auki 1.2.-30.4.2021
  Osallistu mukaan verkossa
  Tule mukaan: https://www.kaaro.fi/arviointi-pedagogisena-tyovalineena
  Share
 • Opettajien arviointiosaamisen kehittäminen, Osa 4: Formatiivinen arviointi & Itse-ja vertaisarviointi
  Time is TBD
  Location is TBD
  Time is TBD
  Location is TBD
  Osa 4 järjestetään helmikuussa 2021 viikolla 15 Savonlinnassa. Tarkka paikka määritellään myöhemmin.
  Share
Funded by:

©2019 by National network for developing assessment literacy KAARO