KAARO-VERKOSTO KOULUTTAA

Kehitetään arviointia yhdessä!

koulutukset 2020-2021

KURSSeista

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO järjestää arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittämisen tueksi opettajien perus- ja täydennyskoulutuskursseja.

 

Järjestämme opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC-kurssit varhaiskasvatuksen, esiopetuksen perusopetuksen ja lukion opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Opetushallituksen tukemassa Kehitetään arviointia yhdessä!- hankkeessa järjestämme täydennyskoulutusta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiluvun ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden käyttöönoton tueksi. OPS:n uusi arviointiluku astuu voimaan elokuussa 2020 ja oppiainekohtaiset päättöarvioinnin kriteerit elokuussa 2021.

 

Tutustu kurssiohjelmaamme ja ilmoittaudu mukaan! Tällä sivulla näet kootusti kurssiemme tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja kurssisivulta pääset tarkemmin tutustumaan kurssien suoritustapoihin ja mukaan kurssille ilmoittautumislinkkien kautta.

 

Ilmoittautuminen kevään 2021 kursseille on nyt avoinna! Ilmoittaudu mukaan kurssien kohdalla olevasta ilmoittautumislinkistä!

Ruotsinkielinen toteutus 

 

Katso ruotsinkielisen toteutuksen tiedot Åbo Akademin verkkosivuilta! 
 

KURSSIT

 

KURSSit & aikataulu

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet

(5 op), erityisesti peruskoulun vuosiluokkien 7-9 opettajille, kevät 2021

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointiaan oppimistavoitteiden ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden kautta. Kurssi antaa tietoa arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä seikoista ja tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa.

Keskeiset tavoitteet:

 • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman oppiainekohtaisten arviointikriteereiden käyttöä ja arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea opettajan arviointiosaamisen reflektointia ja arvioinnin suunnitelmallista kehittämistä oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden ohjaamana

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimivan alustan

 • kurssilla käytetään mooc.helsinki.fi-oppimisympäristöä 

Keskeiset sisällöt:

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden sanoittaminen oppilaalle ja huoltajille

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • monipuolinen arviointi ja eri osaamisalueiden huomioiminen osana arviointia

 • oppilaat osallisina: tavoitteet ja kriteerit oppilaan oppimisen ja itsesäätelyn tukena

Kurssin aikataulu: 

 • Kurssi koostuu kolmesta verkkotapaamisesta (3x 3h) ja etäharjoitteista. 

 • Kurssin toinen oppiainekohtainen osio järjestetään viikoilla 11-12.

 • Ensimmäisen osion verkkotapaamisten päivämäärävaihtoehdot:

  • Etelä- ja Lounais-Suomi ti 16.2. klo 13-16 ja to 18.2. klo 13-16 

  • Itä-, Sisä- ja Länsi-Suomi ti 16.2. klo 13-16 (suositellaan erityisesti Jyväskylän alueen opettajille) ja to 18.2. klo 13-16  (suositellaan erityisesti Kuopion ja Joensuun alueen opettajille).

  • Pohjois-Suomi ja Lappi: ma 8.2. klo 13-16 (suositellaan erityisesti Oulun alueen opettajille) ja ti 9.2. klo 13-16 (suositellaan erityisesti Rovaniemen alueen opettajille).

 • Kolmannen osion verkkotapaamisten päivämäärävaihtoehdot: 

  • Etelä- ja Lounais-Suomi ti 20.4. klo 13-16 ja to 22.4. klo 13-16​

  • Itä-, Sisä- ja Länsi-Suomi ke 14.4. klo 13-16 (suositellaan erityisesti Jyväskylän alueen opettajille) ja to 15.4. klo 13-16 (suositellaan erityisesti Kuopion ja Joensuun alueen opettajille).

  • Pohjois-Suomi ja Lappi: ma 12.4. klo 13-16 (suositellaan erityisesti Rovaniemen alueen opettajille) ja ti 13.4. klo 13-16 (suositellaan erityisesti Oulun alueen opettajille).

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taito-ja taideaineissa (5 op), kevät 2021

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taito- ja taideaineissa MOOC -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointiaan oppimistavoitteiden ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden kautta. Kurssi antaa tietoa arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä seikoista ja tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa.

Keskeiset tavoitteet:

 • tukea perusopetuksen OPS:n mukaisten uusien arviointiperiaatteiden ja kriteerien            käyttöönottoa taide- ja taitoaineissa

 • kehittää toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä arvioinnin dialogisuuden edistämiseksi taide- ja taitoaineiden erityispiirteet huomioiden, kokeilemalla ja tutkimukseen perustuen

 • opettajien arviointitiimien valtakunnallinen kouluttaminen taide- ja taitoaineissa

Keskeiset sisällöt:

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden sanoittaminen oppilaalle ja huoltajille

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • monipuolinen arviointi ja eri osaamisalueiden huomioiminen osana arviointia

 • oppilaat osallisina: tavoitteet ja kriteerit oppilaan oppimisen ja itsesäätelyn tukena

Kurssin aikataulu: 

 • Kurssi alkaa ennakkotehtävä/etäjakso-osuudella 15.2.2021. 

 • Verkossa järjestettävät kurssipäivät ovat ma 15.3.2021 ja ma 12.4.2021.

 • Ilmoittautuminen kurssille päättyi 8.2.2021.

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOc

(5 op), kevät 2021

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamista ja -käytänteitä. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä.

Keskeiset tavoitteet:

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle 

 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

 • tukea opettajan arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimiva alusta

Keskeiset sisällöt:

 • johdatus arvioinnin teorioihin 

 • kasvun ajattelumalli arvioinnissa

 • oppimaan oppiminen ja arviointi

 • ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla

 • arviointi oppimisen tukena

 • itse- ja vertaisarviointi

 • portfoliot arvioinnissa

 
 
 
 

Kehitetään arviointia yhdessä! -
Arviointitiimit pedagogisen kehittämisen tukena (5 op), 
syksy 2020

Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena MOOC -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointia omassa työyhteisössään. Kurssilla tutustutaan perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisiin periaatteisiin ja niiden vaikutukseen arvioinnin kehittämisessä.

Keskeiset tavoitteet:

 • tukee perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisten periaatteiden käyttöönottoa ja kehittämistä perusopetuksen arjessa

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa arvioinnin kehittämiselle

 • tukee arviointitiimien toimintaa ja antaa malleja arvioinnin kehittämiselle koko kouluyhteisön yhteisen kehittämisen kautta

 • tukea opettajan ja koko kouluyhteisön arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimiva alusta

 • kurssilla käytetään DigiCampus-oppimisympäristöä 

Keskeiset sisällöt:

 • OPS luku 6: keskeiset periaatteet, OPS-muutokset ja arvioinnin käsitteet, formatiivinen ja summatiivinen arviointi, opinnoissa eteneminen, lukuvuosi ja päättöarviointi sekä oppimisen tuki ja arviointi

 • arviointitiimin toiminta ja muutostyön organisointi, näkökulmia arviointitiimien toimintaan

 • arviointi koko kouluyhteisön asiana: erilaiset arviointidialogit ja arvioinnista keskusteleminen, osallisuus ja jaettu johtajuus

 • arviointi ja oppimisen tukeminen: koulun ja kotien yhteistyö

Koulutukset 2020-2021 

LISÄTIETOJA:

marja tamm

Projektipäällikkö

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

 

Aleksi Heikola

Projektisuunnittelija

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Funded by:
OKM_Eng_2rivi_logot_ISO_läpinäkyvä.png
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

©2019 by National network for developing assessment literacy KAARO