Together.

Cooperation partners of the KAARO network

The KAARO network is a development project in teacher education supported by the Ministry of Education and Culture. Our activities involve teacher trainers, teachers and researchers, exercising a broad impact on the development of the Finnish assessment culture. The network cooperates with many different projects and parties to achieve the objectives set for the development of assessment.

Abstract Colors 8
HEA.png
HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
ulapland_MV_logo.png

Cooperating projects

 • Awareness of culture, belief systems and language in basic education KUPERA, the University of Helsinki 

 • The evolving, digitised assessment culture of general upper secondary schools, the University of Helsinki 

 • Learning, grouping, assessment and well-being in flexible learning environments, the City of Vantaa and the University of Helsinki 

 • The development of pedagogical education for teachers – Competent teacher, the University of Helsinki 

 • Pupils’ commitment to studies and the assessment of learning in a digitally intensive natural sciences project in general upper secondary school, the University of Helsinki 

 • The role of the assessment literacy of teachers in promoting participatory learning and the provision of support, the University of Jyväskylä, the University of Helsinki, the University of Eastern Finland and the University of Turku 

 • The development of the assessment literacy of teachers of physical education and health education, the University of Jyväskylä 

 • The assessment of transversal competence in formal and informal learning contexts, the University of Tampere 

Cooperating projects

 • Awareness of culture, belief systems and language in basic education KUPERA, the University of Helsinki 

 • The evolving, digitised assessment culture of general upper secondary schools, the University of Helsinki 

 • Learning, grouping, assessment and well-being in flexible learning environments, the City of Vantaa and the University of Helsinki 

 • The development of pedagogical education for teachers – Competent teacher, the University of Helsinki 

 • Pupils’ commitment to studies and the assessment of learning in a digitally intensive natural sciences project in general upper secondary school, the University of Helsinki 

 • The role of the assessment literacy of teachers in promoting participatory learning and the provision of support, the University of Jyväskylä, the University of Helsinki, the University of Eastern Finland and the University of Turku 

 • The development of the assessment literacy of teachers of physical education and health education, the University of Jyväskylä 

 • The assessment of transversal competence in formal and informal learning contexts, the University of Tampere 

Cooperating projects

 • Awareness of culture, belief systems and language in basic education KUPERA, the University of Helsinki 

 • The evolving, digitised assessment culture of general upper secondary schools, the University of Helsinki 

 • Learning, grouping, assessment and well-being in flexible learning environments, the City of Vantaa and the University of Helsinki 

 • The development of pedagogical education for teachers – Competent teacher, the University of Helsinki 

 • Pupils’ commitment to studies and the assessment of learning in a digitally intensive natural sciences project in general upper secondary school, the University of Helsinki 

 • The role of the assessment literacy of teachers in promoting participatory learning and the provision of support, the University of Jyväskylä, the University of Helsinki, the University of Eastern Finland and the University of Turku 

 • The development of the assessment literacy of teachers of physical education and health education, the University of Jyväskylä 

 • The assessment of transversal competence in formal and informal learning contexts, the University of Tampere 

opa_suuri.jpg

Hankkeella tuetaan päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria. Opiskelijoiden ja kentän opettajien yhteistyönä kehitetään osallistavia arviointiprosesseja ja arviointiosaamista. Inklusiivisuutta edistetään kehittämällä osaamista monialaiseen yhteistyöhön oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamisessa ja tuen arviointiin perustuvassa kehittämisessä. Kehitetään tutkimusperustaisen tuen ja arvioinnin keinoja sekä sisällytetään tuen vaikuttavuuden arviointi opetuksen kehittämiseen.

KAARO-verkoston yhteistyötaot

YHTEISTYÖSSÄ

jyu-keskitetty-kaksikielinen.jpg

Hankkeen tarkoituksena on 1) kartoittaa opettajakoulutuksen ja koulujen arviointikulttuuria sekä käytössä olevia oppimisen arvioinnin tapoja liikunnassa ja terveystiedossa, 2) tunnistaa arviointiin liittyviä ajattelu- ja toimintamalleja sekä haasteita ja tarpeita 3) kehittää koulun ja opettajien arviointitietoisuutta ja arviointitapoja uudistavia vuorovaikutteisia oppimis- ja koulutusprosesseja

Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittyminen -hanke
Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke

KUPERA -hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen.Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä sekä yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja Arto Kallioniemen UNESCO Chair -professuurin (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education) ohjausryhmän kanssa.

Vuorovaikutus.jpg

Cooperation partners 

 • The Ministry of Education and Culture (project funding and events common to different projects etc.) 

 • eNorssi network (teacher training schools) 

 • Harre network (principals of teacher training schools) 

 • The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) 

 • The Matriculation Examination Board  

 • The Finnish National Agency for Education  

 • The Teacher Student Union of Finland (SOOL) 

 • The City of Helsinki and the cooperation cities and towns of all KAARO network participants 

 • The University of Jyväskylä 

 • The University of Turku 

 • The University of Tampere 

ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg