KAARO verkosto

KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. KAARO järjestää koulutusta (lähiopetuksena ja MOOC:eina), seminaareja, vertaisoppimisen pajoja ja , opettajaopiskelijoille osana pedagogisia opintoja (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus), opettajankouluttajille seminaarien ja työpajojen kautta, opettajille ja tutkijoille.

KAARO-verkostossa on mukana Helsingin yliopisto (hankkeen johto ja koordinointi), Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi tehdään yhteistyötä muiden hankkeiden, verkostoiden ja yliopistojen kanssa.

KAARO-verkostolla on johtoryhmä ja ohjausryhmä sekä paikalliset työryhmät: KAARO Aalto, KAARO Helsinki, KAARO Itä-Suomi, KAARO Lappi, KAARO Oulu ja KAARO Åbo. 

Yhteistyötahot

  • eNorssi-verkosto

  • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI

  • Ylioppilastutkintolautakunta

  • Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL

  • KAARO-verkoston yhteistyö kunnat ja koulut

  • ... listaa täydennetään...

Yhteistyötä seuraavien hankkeiden kanssa

  • OPA – Opettajien arviointiosaaminen oppimisen osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä, Jyväskylän yliopisto

  • Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimistilanteissa, Tampereen yliopisto

  • Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen, Jyväskylän yliopisto

  • ... listaa täydennetään...

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
Oulu_uni_logo_mv.png
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Funded by:

©2019 by National network for developing assessment literacy KAARO